معرفی گروه

گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان از بهمن سال 1386 شروع به پذیرش دانشجو نموده است. این گروه هم اکنون دارای 14 عضو هیئت علمی می باشد. تعداد دانشجویان گروه مهندسی شیمی 220 نفر در مقطع کارشناسی و 40 نفر در مقطع کارشناسی ارشد می باشد .

تاریخچه گروه 

  •  پذیرش در دوره کارشناسی مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند های صنایع نفت (1385)
  • پذیرش در دوره کارشناسی مهندسی شیمی (1390)
  • پذیرش در دوره کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند ها (1391)
  • پذیرش در دوره کارشناسی مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر در مقطع کارشناسی (1392)
  • پذیرش در دوره کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش فرآیندهای جداسازی (1396)

مدیر گروه