آزمایشگاه های آموزشی

آزمایشگاه شیمی

چکیده ای از تجهیزات :

-        میزهای دو طرفه آزمایشگاهی

-       هود های آزمایشگاهی

-       هیتر گلنت

-       سانتریفوژ 12 شاخه

-       ترازوهای دیجیتال

-       هات پلیت مگنت

-       PH مترهای رومیزی

-       شیکر

-       رفراکتومتر

-       دسیکاتور

-       کریستالایزور

-       اسپکتروفتومتر

-       بشرها

-       پیکنومترها

مجموعه آزمایشگاههای شیمی شامل آز شیمی عمومی ، شیمی فیزیک ، شیمی آلی و شیمی تجزیه میباشد که جهت دانشجویان مهندسی شیمی می باشد. فضای مورد استفاده 90 مترمربع می باشد

 

 

 

 

معرفی آزمایشگاه کنترل فرایند:

لیست تجهیزات :

-        دستگاه کنترل دما

-       دستگاه کنترل فشار

-       دستگاه کنترل سطح

-        کمپرسور 1000 لیتری  10bar
 

این آزمایشگاه جهت دانشجویان مهندسی شیمی می باشد که در فضای حدود 64 متر مربع واقع شده است .

 

 

 

آزمایشگاه انتقال حرارت :

لیست تجهیزات :

-       دستگاه تشعشع

-       دستگاه کامپیوتری مبدل حرارتی پوسته و لوله

-       دستگاه کامپیوتری مبدل حرارتی مخزنی

-       دستگاه کامپیوتری مبدل حرارتی لوله هم مرکز

-       دستگاه کامپیوتری جوشش استخری

-       دستگاه سیستم کنترل کامپیوتری مبدل های حرارتی

-       دستگاه انتقال حرارت هدایتی جامدات

-       دستگاه هدایت سیالاتپ

آزمایشگاه انتقال حرارت جهت دانشجویان مهندسی شیمی میباشد .مساحت آزمایشگاه 90 متر مربع میباشد .

 

 

 

آزمایشگاه عملیات واحد :

لیست تجهیزات :

-       دستگاه برج تقطیر سینی دار

-       دستگاه استخراج مایع از مایع

-       دستگاه تبخیر کننده دو مرحله ای

-       دستگاه آب مقطر گیری

-       دستگاه استخراج جامد از مایع

-       دستگاه خشک کن دوار

-       دستگاه جذب آکنده

-       دستگاه ماکت آموزشی خشک کن گازی

 

 

 

آزمایشگاه مکانیک سیالات و هیدرولیک:

لیست تجهیزات :

-       دستگاه نمایش خطوط جریان

-       دستگاه تخلیه از طریق اریفیس

-       دستگاه افت فشار در لوله ها

-       دستگاه اثر جت آب

-       دستگاه توربین پلتون

-       دستگاه سرریز

-       دستگاه پمپ های سری و موازی

-       میزهای اندازه گیری دبی حجمی

-       میز اندازه گیری دبی جرمی

-       دستگاه  تعیین عدد رینولدز

این آزمایشگاه جهت دانشجویان مهندسی شیمی ، مکانیک و عمران می باشد . مساحت ازمایشگاه حدود 62 متر مربع میباشد

 

 

کارگاه عمومی:

چکیده ای از تجهیزات :

-       دستگاههای جوش ترانسفورماتوری روغنی

-       دستگاه جوشکاری رکتیفایر

-       سیستم کامل جوشکاری اسیتیلن

-       گیوتین برقی

-       سنگ رومیزی

-       فرز دستی

-       سندان

-       قیچی ورق بر

-        اره پروفیل بر

-        دستگاه خم کن دستی

-        دستگاه جوش نقطه ای

-        میزهای کارگاهی بهمراه گیره رومیزی