مدیران گروه

نام و نام خانوادگیتاریخ شروعتاریخ پایان
دکتر حسن زارع علی آبادی13901392
دکتر وحید محمدپور کاریزکی13921393
دکتر مهدی نیکنام شاهرک13931394
دکتر حسن زارع علی آبادی13941396
دکتر علی آیتی13961398
دکتر مجتبی ساعی مقدم1398ادامه دارد
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.