مدیران گروه

نام و نام خانوادگیتاریخ شروعتاریخ پایان
دكتر محمودرضا خدنگي ماهرود13871390
دکتر حسن زارع علی آبادی13901392
دکتر وحید محمدپور کاریزکی13921393
دکتر مهدی نیکنام شاهرک13931394
دکتر حسن زارع علی آبادی13941396
دکتر علی آیتی13961398
دکتر مجتبی ساعی مقدم13981400
دکتر حسین بیکی1400ادامه دارد
نمایش 1 تا 8 مورد از کل 8 مورد.