مدیران گروه


نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
نام و نام خانوادگیتاریخ شروعتاریخ پایان
دکتر حسن زارع1390/09/011392/06/31
دکتر وحید محمدپور کاریزکی1392/07/011393/09/24
دکتر مهدی نیکنام1393/09/251394/02/04
دکتر حسن زارع1394/03/101396/09/30
دکتر علی آینی1396/10/011398/01/18
دکتر مجتبی ساعی1398/02/09ادامه دارد